Irena Wisniewska-Dembowska

1920-1985

Język polski Irena Wiśniewska-Dembowska urodziła się we Lwowie, tam też ukończyła liceum plastyczne. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Od roku 1949 była członkiem ZPAP w Gdańsku a od roku 1956 w Krakowie. W 1970 roku związała się ze stowarzyszeniem twórczym “Grupa Nowa Huta”. Brała udział w pięćdziesięciu ośmiu wystawach środowiskowych, okręgowych, ogólnopolskich i za granicą. → czytaj dalej

English Irena Wiśniewska-Dembowska was born in Lviv, where she graduated from the art school. She studied at the National Art College in Sopot. Since 1949 she had been a member of the Asociation of Polish Artists and Designers in Gdansk and since 1956 – in Krakow. In 1970 she joined the creative community called the Nowa Huta Group. She participated in 58 exhibitions both in Poland and abroad. → read more

Irena Wiśniewska-Dembowska